Spotted Unicornfish, Ulua Beach, September 1985, Nikonos V, Last updated 02/08/14

Spotted Unicornfish Orange-spine Unicornfish Blue-spine Unicornfish fish index