Blue-spine Unicornfish, Kapalua Bay, April 2011, Canon D10, Last updated 02/08/14

Spotted Unicornfish Orange-spine Unicornfish Blue-spine Unicornfish fish index