Arc-eye Hawkfish, Kapalua Bay, April 2005, SeaLife Reefmaster, Last updated 02/08/14

Arc-eye Hawkfish Redbar Hawkfish Blackside Hawkfish fish index