E-Mail V W 1 ahead virus V W 2 ahead virus Server A Server B Server C CUSG SMTP Anti-Virus Scanner